Home > Log-in page for therapists > Inlog therapeuten

Dit deel van de website is voor Iokai Shiatsutherapeuten die lid zijn van de vereniging en toegang gekregen hebben. Het doel van dit deel van de website is het optimaal ondersteunen van de Iokai Shiatsutherapeut in de uitoefening van zijn of haar praktijk.