Home > Iokai Shiatsu > Oorsprong
Iokai Shiatsu is een hedendaagse therapie met een geschiedenis die ver terug gaat. Het is een levende traditie, die van meester op leerling wordt doorgegeven en zijn oorsprong heeft in de eeuwenoude oosterse geneeskunde. 

 

Hurwenen40

Iokai Shiatsu is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld door Shizuto Masunaga. Het was zijn levenswerk om de shiatsu, zoals die toen werd beoefend in Japan, terug te laten keren naar de oorspronkelijke uitgangspunten van het taoïsme. Hij wilde terug naar de spirituele basis van de oosterse geneeskunde, naar een zuiver en oprecht menselijk contact, waar de aandacht uitgaat naar de hele persoon, niet alleen naar de klacht.

De visie van Masunaga heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van shiatsu in de twintigste eeuw. Na het overlijden van Masunaga in 1981 is zijn levenswerk voortgezet door zijn leerling en naaste assistent Kazunori Sasaki. Sasaki is de huidige voorzitter van de EISA (European Iokai Shiatsu Association). Onder zijn leiding heeft Iokai Shiatsu zich verder ontwikkeld en zijn er opleidingen opgericht in diverse landen van Europa. Alle Iokai Shiatsutherapeuten in Nederland hebben intensief les gehad van Sasaki en worden regelmatig door hem bijgeschoold.