Home > Vereniging > Organisatie
De VIS is voortdurend in beweging om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de (complementaire) gezondheidszorg. Zodoende blijven de kwaliteit van de geboden behandelingen en de aan de therapeuten gestelde eisen gehandhaafd.

 

Alle leden hebben zitting in de Algemene ledenvergadering (ALV). Voorstellen tot verbetering, gedaan door het bestuur, moeten door de ALV worden goedgekeurd. Daarnaast kent de VIS een aantal werkgroepen met eigen bevoegdheden die het bestuur adviseren en ondersteunen.

Organisatiestructuur binnen de vereniging per 1 november 2019:

Algemene ledenvergadering

Bestuur

Piet Leunis (voorzitter)
Hans Kuijlenburg (secretaris)
Eloïse Sewell (EISA)
Norbert Grote Beverborg
Josiane Duquesne (penningmeester en nascholingscommissie)
Tanja van Wier (PR-commissie)

Interne commissies

Werkgroep Bij- en Nascholing

Josiane Duquesne (coördinatie)
Chiara Cavallo
Marloes van Schalkwijk

Coördinatie Visitatie

Johanna Günther

Commissie Intervisie

Pauline Napjus

Kascontrole-commissie

Lex Kiers
Arine Maat

Werkgroep PR

Tanja van Wier (coördinatie)
Alex Hoekema
Yvonne van Remmen

Controle Nascholing

Ellen Lommerse

Alle leden hebben zitting in de Algemene ledenvergadering. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door het bestuur daarin bijgestaan door verschillende werkgroepen.