Home > Vereniging > Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (VIS)
De Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (VIS) is de beroepsvereniging voor gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten. Zij staat borg voor de kwaliteit van de Iokai Shiatsutherapeuten in Nederland en bevordert de bekendheid van het ambacht Iokai Shiatsu.

 

De VIS verbindt gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten en bevordert de professionaliteit van haar leden door het bewaken en verbeteren van de kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in o.a. de Code of Conduct, richtlijnen praktijkvoering, intervisie- en nascholingsnormen. De VIS draagt zorg voor goed georganiseerde na- en bijscholing en biedt haar leden een uitgebreid kennisplatform.

De beroepsvereniging heeft verder als doel de Iokai Shiatsutherapeuten in Nederland te vertegenwoordigen. Zij verstrekt informatie aan potentiële cliënten, verzekeraars, koepelorganisaties van complementaire therapeuten en andere geïnteresseerden om hen te informeren over Iokai Shiatsu.