Home > Overgangsklachten – menopauze

De menopauze, elke vrouw krijgt op een zeker moment te maken met dit natuurlijke proces in het lichaam. Waar menopauze staat voor de laatste menstruatie, duurt het gehele menopauzeproces, de periode die aan de laatste menstruatie vooraf gaat, enkele maanden tot enkele jaren. Tijdens deze periode vinden veel hormonale veranderingen plaats. De fysieke en emotionele klachten die hiermee gepaard gaan kunnen het dagelijks leven van een vrouw beïnvloeden.
De menopauze is een periode van verandering waarin Iokai Shiatsu Therapie  ondersteunend kan zijn om de hormoonhuishouding te herstellen waardoor de vrouw zich makkelijker kan aanpassen, minder fysieke klachten heeft en zich zodoende meer thuis kan voelen in haar lichaam.

Menopauze, wat is het en hoe herken je het?
Menopauze betekent letterlijk ‘stoppen van de menstruatie’ en staat voor het einde van het cyclisch functioneren van de eierstokken. Voorafgaand aan de menopauze vindt een overgangsperiode plaats, die enkele maanden tot meerdere jaren kan duren en meestal begint na het veertigste levensjaar van een vrouw. Tijdens de perimenopauze schommelt de hormoonspiegel van oestrogeen en progesteron sterk, waardoor de ovulatie steeds vaker weg blijft, alsook de daarop volgende menstruatie. Door deze sterke schommeling van hormonen kunnen overgangsverschijnselen ontstaan.
Ook kan het zijn dat door een medische behandeling, zoals verwijdering van eierstokken of chemotherapie, de hormoonproductie daalt of stopt, wat overgangsverschijnselen tot gevolg hebben.

De overgangsklachten tijdens de menopauze verschillen sterk van vrouw tot vrouw. De symptomen kunnen in heftigheid variëren van licht tot ernstig, en zijn onder andere:
– Opvliegers, hevige transpiratie, vaak gevolgd door koude rillingen;
– Stemmingswisselingen;
– Neerslachtigheid, prikkelbaarheid, angst en nervositeit;
– Slapeloosheid, ook wel door nachtzweten en opvliegers;
– Spier- en gewrichtspijn;
– Hoofdpijn;
– Gewichtstoename;
– Haaruitval
– Vermoeidheid en concentratieverlies.
– Gebrek aan vertrouwen in goed functioneren van lichaam en geest, wat groot effect heeft op het dagelijks leven en welbevinden van de vrouw.

Let wel: Het hebben van deze symptomen hoeft niet te duiden op het bereiken van de menopauze. Bij zeer heftige klachten is het altijd raadzaam de huisarts te raadplegen.

Menopauze en Iokai shiatsu
Volgens de oosterse zienswijze neemt gedurende het leven de voortplantingsenergie geleidelijk af. Deze energie is gehuisvest in de nieren. De verminderde voortplantingsenergie heeft zijn effect op de nierenergie en hierdoor op de algehele energiehuishouding. Ook heeft de vrouw van nature meer yin-energie, welke afneemt gedurende haar leven. Normaliter houden de yin en yang energie elkaar in balans. Tijdens de menopauze kan de balans tussen yin en yang energie verstoord raken. Afhankelijk van hoe deze balans verstoord is, kunnen bepaalde klachten ontstaan.

Door de verstoorde energiebalans wordt het moeilijker voor de vrouw om zich aan te passen aan de veranderingen die plaatsvinden in haar systeem. Dit niet aan kunnen passen, kan ook diverse klachten tot gevolg hebben. Tijdens iokai shiatsubehandelingen ligt de nadruk op  het in balans brengen van de algehele energie en het herstellen van het contact met het lichaam.  Door de herstelde energiebalans kan de vrouw zich beter aanpassen aan de (hormonale) veranderingen binnen haar systeem, wat een vermindering van klachten kan geven. Daarnaast kan de diepe en zachte benadering tijdens de shiatsubehandeling de vrouw de verbinding met en het vertrouwen in haar veranderende lichaam teruggeven, wat louterend is voor haar welbevinden.

Behandeling overgangsverschijnselen
Ieder persoon is uniek, het is dan ook noodzakelijk om tijdens de anamnese nader in te gaan op de overgangsklachten, de persoonlijke leefsituatie en in het bijzonder de voorgeschiedenis van de aan de voortplanting gelieerde processen, als menstruatiecyclus, PMS, zwangerschappen.
Aan de hand van deze anamnese en de pols-, rug- en/of buikdiagnose kan de Iokai shiatsutherapeut bepalen welke aanpak het beste bij de klant past. De gehele behandeling zal gericht zijn op het wederom in balans brengen van het energiesysteem, bestaande uit de yin- en yangenergie. Tijdens de behandeling wordt druk uitgeoefend op de meridianen in het lichaam, waardoor de circulatie binnen het lichaam wordt hersteld. Een goede evenwichtige circulatie van de energie zorgt voor minder opvliegers en meer geestelijke rust. Hierdoor zal het slaappatroon kunnen verbeteren en zal het energieniveau herstellen.

Na de behandeling
Na afloop van de behandeling worden – indien nodig – ondersteunende oefeningen meegegeven. Deze oefeningen versterken het effect van de behandeling. De shiatsutherapeut zal waarschijnlijk ook enkele leefstijladviezen meegeven die ondersteunend werken bij het verminderen van de overgangsverschijnselen.

 

©Arine Maat, Norbert grote Beverborg, Ans Harmsen, Tanja van Wier