Home > Samenwerking pijnpoli Spaarne Gasthuis en Iokai shiatsu
Op de pijnpoli van het Spaarne Gasthuis helpen specialisten mensen met chronische pijnklachten om deze te bestrijden of beheersbaar te maken. Het ziekenhuis gebruikt hierbij niet alleen haar eigen behandelmethoden, maar werkt samen met verschillende complementaire zorgverleners. Zo worden patiënten van de pijnpoli regelmatig doorverwezen naar bijvoorbeeld een revalidatiecentrum, psychiater of acupuncturist.  Sinds 2012 is er een samenwerking van de pijnpoli met Iokai shiatsutherapeut Petra Nieman.

 

De leidinggevende van de pijnpoli heeft Petra, die tevens werkzaam is als verpleegkundige, destijds benaderd om een presentatie aan het team te geven, waarna een pilot van een half jaar volgde. Deze is na positieve resultaten definitief geworden. De bevinding van het ziekenhuis is dat shiatsutherapie effectief is bij chronische pijnklachten.  “Petra heeft altijd resultaat,” aldus pijnpoli verpleegkundige Irma Gildemachter. Als patiënten al lang klachten hebben, kan het even duren voor er verandering merkbaar is, maar meestal zijn drie behandelingen voldoende voor de patiënten om resultaten te voelen.

Mensen ervaren de shiatsubehandelingen als bijzonder, rustgevend en pijnstillend. De persoonlijke benadering, met veel tijd en aandacht, wordt erg gewaardeerd. Patiënten vinden het prettig dat er wordt gekeken naar de persoon achter de klachten en dat er actief wordt meegedacht over veranderingen die ze zelf kunnen doorvoeren op het gebied van bijvoorbeeld beweging, voeding en leefgewoontes.

De patiënten van de pijnpoli worden niet in het ziekenhuis behandeld, maar in de praktijk van Petra Nieman. Het ziekenhuis geeft vooraf mondelinge informatie aan de patiënt en geeft een folder met visitekaartje van de shiatsutherapeut mee. Niet iedereen maakt gebruik van de doorverwijzing. Voor sommigen is zelf bellen voor een afspraak een te grote stap, terwijl voor anderen geld een belemmering is. Shiatsutherapie wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering, waardoor vaak ook een eigen bijdrage aan de behandelingen noodzakelijk is.

Patiënten kiezen soms voor shiatsu als ze klaar zijn bij de pijnpoli, maar het komt ook voor dat de behandelingen parallel lopen. Na schriftelijke toestemming van de patiënten heeft Petra inzage in hun medische gegevens. Na zo’n zes behandelingen stuurt ze het ziekenhuis een verslag van de resultaten. Patiënten wordt vóór en na de behandeling gevraagd om hun pijn uit te drukken in een cijfer. Na de behandeling(en) blijken de pijnscores bij alle patiënten lager te zijn.

Indien nodig worden patiënten doorgestuurd naar andere hulpverleners, of terugverwezen naar de pijnpoli. Vaak blijven mensen één tot anderhalf jaar onder behandeling bij Petra, omdat het gaat om chronische en heftige klachten. Mensen hebben vaak al een jarenlang traject in het ziekenhuis achter de rug voordat ze bij de pijnpoli terechtkomen.

Sinds de start van de samenwerking zijn ongeveer 25 patiënten van de pijnpoli succesvol behandeld in de shiatsupraktijk van Petra Nieman. Voor de toekomst zou een eigen behandelruimte op de pijnpoli een goede stap zijn, omdat de drempel voor patiënten om voor shiatsutherapie te kiezen daarmee wordt verlaagd. De succesvolle samenwerking zou een mooie opstap kunnen zijn voor een landelijke samenwerking tussen de verschillende pijnpoli’s en Iokai shiatsutherapeuten.

© Laura van den Broek, Petra Nieman