Home > Voor leden > Lidmaatschap
De VIS verbindt gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten en staat borg voor de hoge kwaliteit van de bij haar aangesloten therapeuten. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden en vertegenwoordigt hen. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan een VIS-lidmaatschap.

 

Als lid heb je toegang tot:

  • Kwalitatieve, betaalbare en goed georganiseerde nascholing
  • Het kennisplatform van de VIS
  • Professionele ondersteuning op het gebied van communicatie en promotie
  • Hulp bij (het starten van) een eigen praktijk
  • Hulp bij het vinden van een intervisie groep

Daarnaast vragen we ook het nodige van onze leden. Om Iokai Shiatsu te kunnen beoefenen is het noodzakelijk om naast een intensieve studie van vier jaar, voldoende praktijkuren te maken en ook voldoende nascholing en intervisie te volgen. Alleen dan kunnen we als VIS het kwaliteitsniveau borgen waar wij voor staan.

Lid worden

De VIS kent verschillende lidmaatschappen:

Praktiserende leden

Tot lid van de vereniging worden toegelaten degenen die:

  • in het bezit zijn van de vereiste diploma’s, zijnde het diploma van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu, inclusief het diploma westerse medische basiskennis en het Internationale Certificaat van de EISA.
  • hun kennis en ervaring actueel hebben gehouden. Dit door in het jaar voor het ingaan van het lidmaatschap 12 dagdelen nascholing te volgen, volgens de door ons vastgestelde nascholingsnormen en vier dagdelen intervisie in een jaar. Daarnaast geldt, dat men in de tijd tussen diploma en lidmaatschap eens per drie jaar een seminar bij Sasaki sensei moet volgen.
  • een eigen Iokai Shiatsupraktijk voeren.

Aspirant-leden

Tot aspirant-lid van de vereniging worden toegelaten degenen die in het bezit zijn van het certificaat van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu en (nog) geen Iokai Shiatsupraktijk voeren.

Student-leden

Student-leden zijn personen die studeren aan de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.

Indien u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap, neemt u dan contact op met de secretaris van de VIS om meer informatie aan te vragen over het lidmaatschap.

Lidmaatschapskosten

Kosten per jaar:

VIS – volledig lidmaatschap:                          € 250
VIS – aspirant-lidmaatschap:                         € 105
VIS – buitengewoon of senior lidmaatschap:  € 50
TCZ/RBCZ:                                                     ± € 82 + € 20 borg voor schildje
Aansprakelijkheidsverzekering:                      ± € 115
Geschillencommissie SCAG:                          € 79
VOG (1x/5 jaar):                                              € 41,35
Visitatie (1x/5 jaar):                                          € 181,50
EHBO cursus: kosten verschillen per cursus, het aanbod is groot. Kosten declarabel bij meeste zorgverzekeraars.

Jaarlijks zijn er ook kosten verbonden aan verplichte bij- en nascholing op het gebied van o.a. shiatsu, medische basiskennis en EHBO. Kosten verschillen per docent en scholing.